top of page
PERSONDATA

Om håndteringen af personoplysninger

Fortrolighed:
Ifølge psykologloven har alle psykologer tavshedspligt. Dvs. at det vi taler om forbliver imellem dig og mig. I enkelte tilfælde har jeg oplysningspligt/underretningspligt. Disse overstiger tavshedspligten. Jeg har oplysningspligt i de tilfælde, hvor en klient er i alvorlig risiko for at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre – og i de tilfælde, hvor et barns trivsel og udvikling kan være i fare.

SMS:

Jeg kan hverken sende eller modtage SMS krypteret og al korrespondance bør derfor foregå per telefon.

Journalisering:
Alle psykologer har pligt til at føre journal. Derfor beder jeg om dit fulde navn, adresse, cpr.-nummer, mail og telefonnummer ved første samtale. Journalen indeholder hovedpunkterne i det vi snakker om, og det er kun mig der har adgang til den. Jeg må ikke udlevere din journal til andre end dig uden dit samtykke. Jeg har pligt til at gøre mit bedste for at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med den nye europæiske datalovgivning. Jeg opbevarer derfor mine journaler et sikkert sted. Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Erklæringer, statusbeskrivelser og udtalelser:
Hvis du giver tilladelse udfærdiger jeg gerne erklæringer, statusbeskrivelser eller udtalelser til fx forsikringsselskaber, kommuner og andre, mod honorar svarende til erklæringens længde og formål. Erklæringen indeholder de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene, og du får den til gennemlæsning inden den sendes.

Regnskab:
Min bogholder har adgang til mit regnskab og vedkommende har tavshedspligt.

 

Klage:
Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, kan du klage til mig og/eller Datatilsynet.

Persondata: Inner_about
bottom of page