top of page
FORÆLDRE- OG FAMILIESAMTALER

Sygdom, kriser og konflikter rammer de fleste familier. Som familie kan man have brug for hjælp til at tale om det, der er svært. Det styrker kontakten mellem børn og forældre at få talt om det, der giver bekymring. 

Opbygning af forældre- og familiesamtale:

Vi har først kort telefonisk kontakt og ud fra den konkrete situation, giver jeg mit bud på, hvad der videre skal ske.

Ofte mødes forældrene og jeg først i min klinik eller hos jer, som det passer jer bedst. Her taler vi om familiens aktuelle situation samt om emner som: Hvordan har forældrene det med hinanden? Hvordan påvirker problemerne/sygdommen familien og hver person i familien? Hvilke forbehold kan de voksne have ved at tale om det, der er svært? Skal der tales med børnene og i så fald hvordan?

Når barnet/børnene er med til samtale:

Hvis en familiesamtale med børnene vurderes hensigtsmæssig, præsenterer jeg først de voksne for, hvordan jeg griber familiesamtalen an på baggrund af det, jeg allerede har talt med de voksne om.

Herefter mødes voksne og barn/børn i min klinik eller hos jer. Jeg hjælper med at skabe en afslappet atmosfære, hvor det er de voksne, der går forrest og fortæller det, børnene har brug for at høre. Nogle gange er det mig, der snakker mest. Andre gange ønsker forældrene selv at fortælle. Børnene skal ikke svare på en masse spørgsmål. Det er min erfaring, at der sker en forløsning og lettelse hos alle i familien, når der snakkes om det svære.

Få masser af god inspiration til at snakke med børn i bogen Hvad børn ikke ved... har de ondt af og her: www.snakomdet.dk

Forældre- og familiesamtaler: Inner_about
bottom of page